Ga naar de inhoud

Een nieuw boek: ‘Volk van de Heer’

Dr. Harry Wendt, predikant van de GKv op Urk, wil in dit nieuwe boek laten zien waarom de kerk – met haar verkondiging en belijdenis – van belang is voor je relatie met God.
En dat beperkt zich niet tot de plaatselijke kerk. Kerken moeten elkaar helpen om in het goede spoor te blijven. Daarvoor is het nodig dat ze op dezelfde grondslag staan. Die gezamenlijke grondslag wordt – als het goed is – verankerd in de kerkorde van het kerkverband.
Ds. Wendt beschrijft wat er essentieel is om dat te waarborgen in een kerkorde. Wil je gereformeerd blijven, laat je dan via de kerkorde begrenzen door de belijdenis. De belijdenis wil immers niets anders dan de kaders van Gods Woord aanwijzen.
Het boek sluit af met het verlangen om met iedereen die op het gereformeerde belijden wil staan, te werken aan een toekomst waarin we naar elkaar toegroeien.

Voor meer informatie over het boek dat vanaf 25 mei 2024 beschikbaar is, klik hier.
U vindt daar ook het bestelformulier voor het boek.