Ga naar de inhoud

‘Een zijspoor, een dwaalspoor’

Aldus de titel van hoofdstuk 7 in het rapport Ruimte en richting , dat half december 2023 bij de synode van Deventer van de NGK is ingediend door het Studiedeputaatschap ‘Homoseksualiteit in de kerk’. Hoofdstuk 7 is van de hand van dr. Wolter Rose die daarin toelicht waarom hij geen verantwoordelijkheid wil dragen voor de meerderheidsopvatting in het rapport: “Het onderwijs van Christus en de Apostelen over huwelijk en seksualiteit wordt op een essentieel punt op een zijspoor gezet.”
Er wordt vooral gesproken en gedacht vanuit ervaring, intuïtie en emotie. Er wordt gezegd dat het gesprek moet gevoerd worden aan de hand van de Bijbel, maar wat er gebeurt is ‘met mooie woorden ten diepste Gods Woord naast ons neerleggen’, aldus de voor Rose onaanvaardbare wijze van omgang met de Bijbel.
Over de stellingname van Rose schrijft ds. Jan Wesseling het artikel Een alarmerende hartenkreet, in Nader Bekeken, maart 2024. Klik hier
Voor de bijdrage van Wolter Rose, het genoemde hoofdstuk 7 in het rapport Ruimte en richting (p.144-160), klik hier. Het hele rapport is te vinden op de website van de NGK.