Ga naar de inhoud

Volk van de Heer

Uitgave:
H.T. Wendt, Volk van de Heer

Dr. Harry Wendt, predikant van de GKv op Urk, wil in dit boek laten zien waarom de kerk – met haar verkondiging en belijdenis – van belang is voor je relatie met God.
En dat beperkt zich niet tot de plaatselijke kerk. Kerken moeten elkaar helpen om in het goede spoor te blijven. Daarvoor is het nodig dat ze op dezelfde grondslag staan. Die gezamenlijke grondslag wordt – als het goed is – verankerd in de kerkorde van het kerkverband.
Ds. Wendt beschrijft wat er essentieel is om dat te waarborgen in een kerkorde. Hoe ben je op een gereformeerde manier samen kerk? En is de kerkorde in lijn met deze manier van samen-kerk zijn? Hij beoordeelt in dat licht de nieuwe kerkorde (2023) van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) en moet helaas concluderen dat die, ook bij een zo positief mogelijke uitleg, geen goede basis biedt.
Wil je gereformeerd blijven, laat je dan begrenzen door de belijdenis. De belijdenis wil immers niets anders dan de kaders van Gods Woord aanwijzen.
Het boek sluit af met het verlangen om met iedereen die op het gereformeerde belijden wil staan, te werken aan een toekomst waarin we naar elkaar toegroeien.


Het boek Volk van de Heer is een gezamenlijke uitgave van de Kerngroep bezinning GK en Stichting Woord en wereld.

De prijs van het boek bedraagt € 15,00 inclusief verzendkosten.

U kunt deze uitgave bestellen door hieronder het bestelformulier te openen.

AANBIEDING: Het boek is vanaf 25 mei 2024 beschikbaar. Wie het boek vóór 25 mei via het onderstaande formulier bestelt en op de Studie- en ontmoetingsdag van 25 mei op Urk aanwezig is, kan het boek daar voor € 10 ontvangen (zonder verzendkosten).

Bestel deze uitgave