Ga naar de inhoud

Fusie en kerkorde

Kerkorde

Artikel mr. ing. Johan Steenbergen

In zijn bijdrage confronteert hij zich met de vrije interpretatie van mr. Bügel. Steenbergen wijst op de aloude beperkingen van de bevoegdheden van de synode. Het is aan de plaatselijke kerken om een nieuwe KO al dan niet te aanvaarden en die uit te voeren.

Kerkorde

Artikel Ir. Frans Pansier

Waarom een synode niet beslist over het behoren tot het kerkverband.

Een bijdrage van ir. Frans Pansier over de Bijbelse kerntaak van de oudsten. De synode moet niet treden in wat des kerkenraads is.

Kerkorde

Commentaar Regiegroep en reactie mr. dr. Pieter Pel

De positie van de plaatselijke kerken in het fusieproces staat volop in de schijnwerper.
Van de Regiegroep ontvingen wij een commentaar op het overzichtsartikel van mr. dr. Pieter Pel.
Wij publiceren hierbij dit commentaar.

In een nadere reactie noemt Pieter Pel de reactie “verhelderend, maar ook ontnuchterend”.
Hij wijst opnieuw aan waarin het fusieproces afwijkt van de kerkorde en tekort doet aan de plaatselijke gemeenten.

Kerkorde

Artikel mr. dr. Pieter Pel

Er is een overzichtsartikel verschenen van mr. dr. Pieter Pel over de positie van de plaatselijke kerken in het fusieproces: “Kerk-en-fusie: waar is de gemeente?