Ga naar de inhoud

Het Woord in geding

Uitgave:
Het Woord in geding

Aan deze uitgave is met zorg en passie gewerkt. De bijdragen in deze bundel gaan over actuele en wezenlijke zaken rond de uitleg van de Bijbel, die ook ons praktisch geloofsleven direct raken.

De prijs van het boek bedraagt € 20,00 inclusief verzendkosten.
U kunt deze uitgave bestellen door het bestelformulier te openen onderaan deze pagina.

1e druk – 2022
2e druk – 2023

Inhoudsopgave

DEEL 1 – OMGANG MET DE SCHRIFT

 1. Geen eigenmachtige uitleg!
  Henk Room
 2. Lessen van de Reformatie voor de hermeneutiek
  Henk van den Belt
 3. Schriftgezag en vrijheid van exegese
  Gert van den Brink

  Intermezzo Uit de geloofspraktijk
  Waarnemingen van een buitenstaander én insider
  Jan Wesseling

DEEL 2 – SCHRIFT EN BELIJDENIS

 1. Omgang met de Schrift in verband met de gereformeerde belijdenis
  Dolf te Velde
 2. Binding aan Schrift en belijdenis?
  Het perspectief in de Nederlandse Gereformeerde Kerken
  Bart van Egmond

  Intermezzo De tragiek van het gemiste mozaïek
  Jan Wesseling

DEEL 3 – SCHRIFT EN KERKORDE

 1. Veranderingen in het kerkrecht anno 2023.
  De nieuwe kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken
  Dick Slump
 2. Ben ik mijn broeders hoeder?
  Over het omgaan met uiteenlopende Schriftuitleg in de kerk
  Pieter Pel

Bestel deze uitgave