Ga naar de inhoud

De Hoeksteen – Emmeloord

INFORMATIEBIJEENKOMST in De Hoeksteen te Emmeloord

30 juni @ 20:00 uur – 22:00 uur

Op D.V. vrijdagavond 30 juni 2023 organiseert de Studiegroep Midden Nederland in De Hoeksteen in Emmeloord een informatiebijeenkomst over de recente kerkelijke ontwikkelingen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, u bent welkom vanaf 19.30 uur.

Ds. Rob Visser, predikant van de GK Ede e.o. en deputaat Eenheid gereformeerde belijders van de GKN, hoopt te spreken onder de titel: ‘Het wonder van de 21e eeuw. Nu echt samen verder!’

Mr. dr. Pieter Pel zal, vanuit de Kerngroep bezinning GKv, het een en ander vertellen over de visie van de Kerngroep op de actuele kerkelijke situatie onder de titel: ‘Van Nee GK naar ja GK’.  

Na de pauze is er ruim gelegenheid voor vragen en gedachtewisseling met de sprekers en met elkaar. Ook kunnen schriftelijk vragen worden ingediend op de avond zelf of vooraf.

U vindt het kerkgebouw De Hoeksteen aan de Nagelerstraat 2, 8301 XE Emmeloord.

Als u ons vooraf wilt laten weten dat u komt, stellen wij dat zeer op prijs. Maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten wordt er een collecte gehouden.

De drie overgebleven GKv kerken, de Kerngroep Bezinning GKv, de kerken van DGK en GKN en de HGK Bunschoten Spakenburg willen onderling naar elkaar toegroeien en tegelijk de eenheid zoeken met broeders en zusters die zich genoodzaakt zien de nieuwe NGK nu of later te verlaten. Er wordt onderdak geboden in gemeenten, broeders en zusters worden met elkaar in contact gebracht en er is ondersteuning bij het starten van samenkomsten en instellen van preekplaatsen. De bijeenkomst op 30 juni is vooral bedoeld om vragen over en rond deze hulp en activiteiten te beantwoorden, zodat het plaatselijk en regionaal samen optrekken op de zondagen en door de week wordt bevorderd.

Informatiebijeenkomst Emmeloord

Locatie:            De Hoeksteen, Nagelerstraat 2, 8301 XE Emmeloord
Datum:             vrijdag 30 juni 2023 om 20:00 uur
Organisatie:     Studiegroep Midden Nederland

Studiegroep Midden-Nederland
studiegroepmiddennederland@gmail.com
http://www.studiegroepmiddennederland.nl

tel: 06-53672343