Ga naar de inhoud

Dr. M. Klaassen over ‘Ruimte en richting’

Op de Studie- en ontmoetingsdag op 25 mei 2024 te Urk sprak dr. Maarten Klaassen over het thema Bijbel en homoseksualiteit, dit naar aanleiding van het Rapport ‘Ruimte en richting‘ van het Studiedeputaatschap Homoseksualiteit in de kerk. Dit rapport is door deze adviescommissie aangeboden aan de synode van de NGK en staat op de synode-agenda van oktober-november 2024.

Ondanks de ondubbelzinnige erkenning in het rapport dat de Bijbel geen ruimte laat voor gelijkgeslachtelijke seksualiteit wordt die ruimte door een grote meerderheid toch geclaimd. Hiervoor wordt in hoofdzaak aangevoerd dat de Bijbel geen weet heeft van mensen die een homoseksuele identiteit hebben die een onvervreemdbaar onderdeel van hun diepste zijn uitmaakt. Maar wij weten meer. Zo worden er conclusies bereikt die haaks staan op de boodschap van de Bijbel zelf.

Al eerder wezen wij op deze website op de bijdrage van dr. Wolter Rose, die in hoofdstuk 7 van het rapport Ruimte en richting  (p.144-160) spreekt van ‘Een zijspoor, een dwaalspoor’. Voor zijn bijdrage klik hier. Het rapport zelf is te vinden op de website van de NGK.

Het volledige referaat van dr. Klaassen op de studie- en ontmoetingsdag is hier te lezen.