Ga naar de inhoud

Is er iets mis met Vrede op aarde?

  • door

Het recente boek van Stefan Paas, Vrede op aarde. Over heil en redding in deze tijd, wordt verschillend beoordeeld. Paas is op zoek naar de relevantie van de christelijke boodschap voor mensen in deze tijd. Deze boodschap sluit niet meer aan bij de gevoelswereld van nu. In zijn boek grijpt Paas terug op het beeld van tuinieren, waarbij denken en doen samen op moeten gaan. Maar kun je die metafoor wel gebruiken als het gaat om Gods weg van heil met mensen? Pieter Boonstra benoemt een aantal bedenkingen hiertegen. Lees hier wat er volgens hem bij deze voorstelling mis gaat in de verhouding tussen God en mens.