Ga naar de inhoud

Als een emeritus-predikant zich onttrekt aan de NGK

  • door

Als een (emeritus-)predikant zich vanwege zijn trouw aan Gods Woord en de belijdenis onttrekt aan de NGK, verliest hij volgens de NGK het ambt en daarmee ook de titel van predikant. Hij zou zelfs geschorst en afgezet moeten worden, ware het niet dat dat niet kan omdat hij geen kerklid meer is. Een ronduit verwerpelijk en beschamend standpunt. Lees hier het hele artikel, met een concept-besluit-tekst voor kerkenraden om hierin zuiver te handelen.