Ga naar de inhoud

Preekplaats Drachten e.o.

  • door

Op zondag 5 november 2023 wordt gestart met een preekplaats voor Drachten e.o. Er zal DV iedere zondagmiddag een dienst worden gehouden, in de regel om 14:00 uur. Deze diensten hebben doorgaans een leerkarakter. Juist om te blijven bij het geloof en daarin te groeien, is de regelmatige uitleg van de leer van de Bijbel met behulp van de gereformeerde belijdenis belangrijk. Lees hier de verdere informatie.