Ga naar de inhoud

Het Woord in geding: hoofdstuk 1 verkort en vereenvoudigd

  • door

Een jaar geleden verscheen het boek Het Woord in geding. In 2023 volgde al spoedig een 2e druk. Hoofdstuk 1 is een kernhoofdstuk. Het laat zien hoe de synode (GS Goes 2020) is omgegaan met vier sleutelteksten in de Bijbel om daarmee te komen tot de openstelling voor vrouwen van alle ambten in de kerk. Hierbij is sprake van een manier van Bijbellezen die in het licht van de Schrift niet te verantwoorden is. Frans Pansier heeft geprobeerd om dit belangrijke hoofdstuk zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Lees hier zijn verkorte en vereenvoudigde versie.