Ga naar de inhoud

Kerngroep bezinning GKv

  • door

De kerngroep had tot voor kort een andere naam. Dat hing samen met de toenmalige focus van onze bezinning.

In 2017 besloot de synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv) om alle kerkelijke ambten op gelijke wijze als voor mannen ook voor vrouwen open te stellen. De ‘Kerngroep bezinning Man, Vrouw en Ambt’ (MVEA) zette grote vraagtekens bij die besluitvorming in het licht van wat de Bijbel ons leert over de verhouding tussen man en vrouw, hun posities in de christelijke gemeente en in het bijzonder ten aanzien van de ambtsbediening.

Lees verder…