Ga naar de inhoud

STUDIE- EN ONTMOETINGSDAG 25 MEI 2024

25 mei 2024 @ 10:00 – 15:00

Kerngroep bezinning GK

Op DV zaterdag 25 mei 2024 organiseert de Kerngroep bezinning GK een nieuwe studie- en ontmoetingsdag. Na eerdere bijeenkomsten in Bunschoten, Urk, Hoevelaken en Ermelo hopen we deze keer opnieuw samen te komen op Urk. We zijn blij dat we weer in de Rehobothkerk van de gastvrije gemeente van de GKv Urk welkom zijn.

’s Morgens verwelkomen we als gastspreker dr. M. (Maarten) Klaassen, predikant bij de HHK en ook verbonden aan Bijbels Beraad Man/Vrouw. Wij hebben hem gevraagd zich te richten op het uiterst actuele en ingrijpende onderwerp van Bijbel en homoseksualiteit. In de kring van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) verscheen daarover in 2022 de studie van prof. dr. Ad de Bruijne, Verbonden voor het leven. Op de synode van Deventer van de NGK is nu hierover in behandeling het rapport Ruimte en richting. Aanvankelijk was het de bedoeling dit nog voor de zomer op de synode te behandelen; inmiddels is ingezien dat dit meer tijd vraagt en is de besluitvorming verschoven naar oktober van dit jaar. Wij hebben aan dr. Klaassen gevraagd om met name in te gaan op het bijbelgebruik in dit rapport.

In ons nieuwsbericht van 15 april 2024 op deze website hebben we al aandacht gegeven aan dit rapport Ruimte en richting en de positie die dr. Wolter Rose heeft ingenomen in hoofdstuk 7 van het rapport. U vindt zijn bijdrage hier terug.
Ds. Jan Wesseling heeft hierover inmiddels tweemaal geschreven in Nader Bekeken van maart (klik hier) en april (klik hier) 2024. Er is hier heel veel in het geding.

’s Middags is er een forumgesprek met deelnemers van CGK, 3x GKv, DGK en GKN. We leven kerkelijk in een ronduit turbulente tijd. Toch blijven velen zitten waar ze zitten. Onderkennen we niet wat er aan de hand is? Of sluiten we er onze ogen voor? Of zien we geen uitweg? Het forumgesprek richt zich erop hoe we met elkaar concreet onder de zegen van de Here kunnen werken aan een hernieuwde gereformeerde kerkelijke eenheid op basis van Bijbel en belijdenis. Hoe komen we verder van roeping naar werkelijkheid.

Op deze dag vindt ook de presentatie plaats van het nieuwe boek van dr. Harry Wendt, Volk van de Heer. Zie daarover de informatie en het bestelformulier elders op deze website.

Natuurlijk is er naast bezinning ook weer alle ruimte voor ontmoeting vooraf, tijdens de lunch en na afloop.

Locatie: Rehobothkerk, Nagel 32, 3821 RG Urk.

Tijd: van 10:00 tot 15:00 uur.