Ga naar de inhoud

Preekplaats GKv in Vollenhove

Vanaf D.V. zondag 1 oktober 2023 wordt er onder toezicht van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Rehoboth Urk een ‘preekplaats’ gestart in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Kerkstraat 25 te Vollenhove.

Preekplaats
Deze preekplaats is bedoeld voor het houden van een wekelijkse kerkdienst op de zondagmiddag. Het initiatief hiervoor komt uit de regio, in samenwerking met de ‘Kerngroep bezinning GKv’. Op verzoek van (oud) leden van de GKv (overgegaan in de nieuwe NGK) wordt er gezocht naar mogelijkheden om in verschillende regio’s in de middag samen te komen en daar een kerkdienst te houden.

Leerdienst
Deze diensten hebben vooral het karakter van een ‘leerdienst’, waarbij uit de Heidelbergse Catechismus of aan de hand van een andere gereformeerde belijdenis wordt gepreekt. De diensten beginnen om 17.00 uur. Steeds meer plaatselijke kerken schaffen de middagdiensten af. Preken aan de hand van de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis of Dordtse leerregels komen daardoor steeds minder voor.

Regio Vollenhove
De kerkenraad van de GKv Rehoboth Urk en de ‘Kerngroep bezinning GKv’ willen broeders en zusters in deze regio graag ondersteunen met een preekplaats in de regio. Belangstellenden zijn van harte welkom. De leerdiensten worden gehouden in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’
Adres:        Kerkstraat 25, 8325 BH VOLLENHOVE
Aanvang:  17.00 uur

Op de eerste zondagmiddag, 1 oktober a.s., hoopt voor te gaan ds. H.T. Wendt van de GKv te Urk.

Parkeren
Het advies is om aan de haven van Vollenhove te parkeren, van daaruit is het 150-200 meter lopen naar het kerkgebouw.

Verzoek aanmelding
Als u van plan bent op 1 oktober te komen naar de eerste middagdienst in Vollenhove, dan zouden we het op prijs stellen als u dat even vooraf kunt doorgeven via email: aanmelden@rehobothurk.nl

Kerngroep bezinning GKv
De Kerngroep bezinning GKv is momenteel betrokken bij initiatieven voor preekplaatsen in verschillende regio’s. Ontvangt u graag meer informatie over uw regio of wilt u hierbij betrokken zijn, dan kan dat via de website www.bezinninggkv.nl  
U kunt op de website gebruikmaken van het formulier ‘Aanmelden om in contact te blijven.’