Ga naar de inhoud

Preekplaats “Drachten e.o.”


Vanaf zondag 5 november 2023 is er een ‘preekplaats’ in kerkgebouw ‘Elim’ te Drachten. Daar zal DV iedere zondagmiddag een dienst worden gehouden, in de regel om 14:00 uur. Deze preekplaats valt net als de preekplaats in Vollenhove onder het toezicht van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Rehoboth Urk.

Preekplaats
De preekplaats is bedoeld voor het houden van een wekelijkse kerkdienst op de zondagmiddag. Het initiatief hiervoor komt uit de regio, in samenwerking met de ‘Kerngroep bezinning GK’. Op verzoek van (oud) leden van de GKv (overgegaan in de nieuwe NGK) wordt in verschillende regio’s onderzocht of het mogelijk is om in de middag samen te komen en een kerkdienst te houden.

Leerdienst’
Deze diensten hebben vooral het karakter van een ‘leerdienst’. In steeds meer plaatselijke kerken bestaat er geen middagdienst meer. Mede daardoor komen preken aan de hand van de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis of Dordtse leerregels steeds minder voor. Maar juist om te blijven bij het geloof en daarin te groeien, is de regelmatige uitleg van de leer van de Bijbel met behulp van de gereformeerde belijdenis zo belangrijk.

Regio Drachten
De kerkenraad van de GKv Rehoboth Urk en de ‘Kerngroep bezinning GK’ willen broeders en zusters in deze regio dan ook graag ondersteunen in hun initiatief om te komen tot een preekplaats voor de regio Drachten e.o.. Belangstellenden zijn van harte welkom. Op zondag 5 november hoopt voor te gaan ds. R.Th. Pos te Steenwijk.

Plaats: Kerkgebouw ‘Elim’
Adres:            Zuidkade 54 te Drachten
Aanvang:       14.00 uur

Parkeren:      in de buurt van de kerk, aan de achterzijde, te bereiken via De Singel

Aanmelden
Als u van plan bent op 5 november te komen naar de eerste middagdienst in Drachten, dan zouden we het op prijs stellen als u dat even kunt doorgeven per email: aanmelden@rehobothurk.nl

Kerngroep bezinning GK
De Kerngroep bezinning GK is momenteel betrokken bij initiatieven voor preekplaatsen in verschillende regio’s. Ontvangt u graag meer informatie over uw regio of wilt u hierbij betrokken zijn, dan kan dat via de website www.bezinninggkv.nl  
U kunt op de website gebruikmaken van het formulier ‘Aanmelden om in contact te blijven.’